Biedrība "Morfejus"

Biedrība "Morfejus" ir jauniešu iniciatīva un apliecinājums vēlmei turpināt iesaistīt vienaudžus dažādās aktivitātēs un pasākumu organizēšanā. Biedrība tika dibināta 2020. gada 2. septembrī. Biedrības nosaukums, sengrieķu mitoloģijā Morfejus ir ir miega un sapņu dievs, precīzi ataino biedrības būtību — jaunieši sapņo un tiecas savus sapņus īstenot.

BIEDRĪBAS MĒRĶI:

1. Nodrošināt lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, izmantojot neformālās izglītības metodes; 
2. Popularizēt aktīvu, ekoloģisku un veselīgu dzīvesveidu; 
3. Attīstīt brīvprātīgā darba izpratni un sekmēt tā īstenošanu;  
4. Veicināt indivīdu personīgo izaugsmi un pilnveidošanos, iesaistot jauniešus pasākumu organizēšanā un vadīšanā; 
5. Veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu organizācijām un citām iestādēm; 
6. Organizēt pasākumus bērniem un jauniešiem, uzlabojot fizisko un psiholoģisko veselību;  
7. Veicināt jauniešu iniciatīvu, aktīvu pilsonisko sabiedrību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā; 
8.  Nodrošināt biedriem iespējas attīstīt un īstenot personas attīstību un vadītāja prasmes; 

Kā kļūt par biedru?

Lai kļūtu par biedrības "Morfejus" biedru Tev ir:
Vēlme strādāt kolektīvā;
Esi no 13 līdz 35 gadiem vecs;
Ir vēlme attīstīt sevi un savas prasmes.

http://morfejus.lv/

Kontakti:

Jur. adrese: Maurēnu iela 6-10, Aizkraukle, LV-5101
Reģ. Nr.: 40008300196
M. +371 27533114 (Valdes priekšsēdētājs)