Aizkraukles novada Jauniešu domes sastāvs - 2018.gads.

 Kristīne GALSTJANA
Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētāja.Agita ŠTEINBERGA
Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētājas vietniece.
 Amanda MALATKOVSKA
Aizkraukles novada Jauniešu domes sporta un veselības komitejas vadītāja.
 Ieva ELKSNE
Aizkraukles novada Jauniešu domes kultūras un izglītības komitejas vadītāja.
 Veronika KAREVA
Aizkraukles novada Jauniešu domes vides komitejas vadītāja.
 Vladislavs JUDINS
Aizkraukles novada Jauniešu domes deputāts.
 Intars TAURIŅŠ
Aizkraukles novada Jauniešu domes deputāts.