Par mums

2018.gada 25.oktobra Aizkraukles novada domes sēdē (lēmums nr.222)  tika pieņemts lēmums par Aizkraukles novada Jauniešu domes izveidošanu.
Aizkraukles novada Jauniešu dome ir Aizkraukles novada domes izveidota institūcija, kurā apvienojas Aizkraukles novada jaunieši, lai nodrošinātu Aizkraukles jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, piedāvātu dažādu jautājumu risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus Aizkraukles novada domei.

Aizkraukles novada Jauniešu domes mērķi ir:

1) veicināt Jauniešu līdzdalību un personīgo izaugsmi politiskajā, izglītības, sporta, sociālajās un kultūras norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā;
2) veicināt jauniešu iesaisti Jaunatnes politikas veidošanā, nodrošināt vidi, kurā tiek attīstīti jauniešu aktuālie jautājumi;
3) sadarboties un izzināt Aizkraukles novada pašvaldības darbību.