Aizkraukles Interešu izglītības centrs (AIIC) nodrošina kvalitatīvu, daudzveidīgu interešu un neformālās izglītības pieejamību ikvienam Aizkraukles novada iedzīvotājam mūža garumā, neatkarīgi no tā vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.


Mājaslapa