Projekta "Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģijas" prezentācija.
13.12.2019 

Aizkraukles novada Jauniešu domes gada pārskats 2019. gadā.

Jaunieši Aizkrauklē.
2019.gada maijs-jūnījs.