Aizkraukles novada Jauniešu padomes sastāvs 2020.gadā

Amanda Malatkovska

Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētāja.

Paula Kokina

Aizkraukles novada Jauniešu domes priekšsēdētāja vietniece.

 Aleksa Nahtmane

Aizkraukles novada Jauniešu domes sporta un veselības komitejas vadītāja.

Gabriēla Kareva

Aizkraukles novada Jauniešu domes vides komitejas vadītāja.

Veronika Vucāne

Aizkraukles novada Jauniešu domes kultūras un izglītības komitejas vadītāja.


Madara Potaše

Aizkraukles novada Jauniešu domes deputāte.

Alīna Daniela Orlova

Aizkraukles novada Jauniešu domes deputāte.