Jaunatnes politikas Aizkraukles novadā. 

(Visi jaunumi par Jaunatnes politiku ir apskatāmi: ŠEIT).


Izlasīt Jaunatnes_stratēģija

Aizkraukles novada pašvaldība guvusi atbalstu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Līdz ar to Aizkraukles novadā no 01.09.2019. līdz 07.01.2020. tiks īstenots projekts – izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija trim gadiem – 2020. līdz 2022.gadam, kam piešķirts valsts budžeta finansējums EUR 3471,98 apmērā projekta “Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija” īstenošanai.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās izglītības metodes, izstrādāt stratēģiju 2020.-2022.gadam, kas noteiktu darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai. Projektā īstenotās aktivitātes paredz paaugstināt Aizkraukles novada jauniešu dzīves kvalitāti, veidojot jauniešiem atbilstošu un iekļaujošu vidi, atbalstot viņu iniciatīvas un līdzdalību, kā arī stiprinot jauniešu veselīgu dzīvesveidu un interesi par Aizkraukli.

Tiešā mērķauditorija ir novadā dzīvojošie jaunieši, kuri vēlas iesaistīties novada aktivitātēs un politiskajos pasākumos, lai paustu savu viedokli par novadā notiekošo.

No septembra līdz oktobra beigām tiks veidotas projekta darba grupas sanāksmes, kuru laikā jaunieši sāks izstrādāt stratēģiju. Novembrī paredzēta tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, politiķiem un uzņēmējiem, kā arī novembrī paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens.Savukārt decembrī paredzēts projekta noslēguma pasākums, kur nu jau prezentēs Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģiju trim nākamajiem gadiem, kas paredzēs jauniešu aktivitātes pasākumus un līdzdalības pieaugumu Aizkraukles novadā.

Projekta ietvaros pirmā projekta darba grupas sanāksme 2019.gada 12.septembrī Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē jau ir realizēta!


"Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģijas" darba grupas sanāksme

No septembra līdz oktobra beigām tiks veidotas projekta darba grupas sanāksmes, kuru laikā jaunieši sāks izstrādāt stratēģiju. Novembrī paredzēta tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, politiķiem un uzņēmējiem, kā arī novembrī paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens.Savukārt decembrī paredzēts projekta noslēguma pasākums, kur nu jau prezentēs Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģiju trim nākamajiem gadiem, kas paredzēs jauniešu aktivitātes pasākumus un līdzdalības pieaugumu Aizkraukles novadā.

Projekta ietvaros pirmā projekta darba grupas sanāksme 2019.gada 12.septembrī Aizkraukles Interešu izglītības centrā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē jau ir realizēta!

Apmaiņas brauciens uz Burtnieku multifunkcionālo centru

Projekta "Aizkraukles jaunatnes politikas stratēģijas" ietvaros devāmies 2 dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Burtnieku novadu. Aizkraukles novada pašvaldība guvusi atbalstu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa pastāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Līdz ar to Aizkraukles novadā no 01.09.2019. līdz 07.01.2020. tiks īstenots projekts – izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija trim gadiem – 2020. līdz 2022.gadam, kam piešķirts valsts budžeta finansējums EUR 3471,98 apmērā projekta “Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija” īstenošanai.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Kafija ar politiķiem.

Aizkraukles Jauniešu dome prezentē gada pārskatu Aizkraukles novada deputatiem un apspriež turpmāko izaugsmi.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Noslēguma pasākums.

Aizkraukles novada Jauniešu dome prezentē Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģiju. 

Prezentācija.

Aizkraukles novada Jauniešu dome prezentēja Aizkraukles novada politikas stratēģiju noslēguma pasākumā Aizkraukles novada kultūras namā. 

Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģiju var izlasīt šeit: 19_12_2019__329_Jaunatnes_strategija.pdf